دانلود فایل


پروژه کار آفرینی طرح امكان سنجي چراغ جلوي 206 - دانلود فایلدانلود فایل پروژه کار آفرینی طرح امكان سنجي چراغ جلوي 206 89 صفحه

دانلود فایل پروژه کار آفرینی طرح امكان سنجي چراغ جلوي 206 89 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيقطرح فنيمقدمه:طراحي و احداث صنايع نيازمند شناخت مباني تئوري و برخروداري از ديدگاههاي تجربي و عملي متانسب با شرايط اقتصادي و فرهنگي حاكم و دانش فني موجود جامعه، به منظور نيل به اهداف توليد مي باشد.بررسي امكان احداث واحد از حيث نحوه تامين مواد اوليه، تعيين ميزان سرمايه گذاري، تطابق تكنولوژي صنعت مورد نظر با ميزان تخصصها و مهارتهاي بالقوه و بالفعل موجود در كشور و ...، مطالعات هماهنگ و چند جانبه اقتصادي، فني، اقليمي و جغرافيايي را ايجاب مي نمايد.مطالعات فني ايجاد صنايع، مجموعه اي از تحقيقات درخصوص ماهيت مواد و محصولات، شناخت فرآينده هاي مختلف توليد و تكنولوژي هاي موجود و بررسي سيستمها، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز مي باشد. اين بررسيها در راستاي نيل به هدف توسعه، توليد و افزايش كيفيت محصولات توليدي صورت مي گيرد كه با بهبود بافت فني و احدهاي جديدالتاسيس درداخل كشور، پاسخگويي به نياز بازار ورقابت با ساير توليدكنندگان جهاني را امكان پذير مي سازد.در بررسي هاي فني ابتدا روشهاي مختلف توليد محصول مورد مطالعه قرار مي گيرد و پس از بررسيهاي لازم مناسبترين تكنولوژي كه با فرهنگ كاري و توانائيهاي بالقوه صنعت تناسب داشته باشد، انتخاب مي گردد.با انتخاب مناسبترين روش توليد هر محصول مي توان دستگاهها و تجهيزات مورد نياز را براساس فرآيند منتخب، انتخاب نمود.در اين فصل، علاوه بر تشريح فرآيندهاي مختلف توليد و انتخاب مناسبترين فرآيند. كنترل كيفيت واحد توليدي شرح داده خواهد شد. سپس ظرفيت و برنامه توليد براساس بررسي بازار تغيير مي گردد و بر اين اساس كاربرد و ميزان مواد اوليه مورد نياز جهت انجام و ادامه فعاليتهاي توليدي واحد مورد بررسي قرار مي گيرند، در ادامه براساس اصول مهندسي صنايع، نيروي انساني مورد نياز و مساحت بخشهاي مختلف محاسبه مي گردد و سپس نقشه جانمايي ساختمانهاي توليدي، اداري، رفاهي، بهداشتي و خدمات ترسيم مي گردد. در خاتمه اين فصل نيز برنامه زمان بندي طرح مورد توجه قرار گرفته است. ارزيابي روشهاي مختلف توليد و گزينش روش بهينهچراغ جلوي خودرو (پژو 206) متشكل از شيشه چراغ، كاسه چراغ، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه مي باشد كه اين اجزاء با پيچ تنظيم و واشر به يكديگر مونتاژ مي گردد.از ميان اجزاء متشكله چراغ خودرو. شيشه چراغ جلو به صورت آماده، از واحدهاي توليدكننده موجود در سطح كشور خريداري مي شود پيچ تنظيم و واشر نيز به عنوان قطعات خريدني محسوب مي شوند لذا در واحد صرفاً كاسه، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه ساختهو ضمن مونتاژ و بسته بندي به مراكز توزيع عرضه خواهند شد.با بررسي فرآيند ساخت اجزاء مي توان پي برد كه عملاً روش توليد از تنوع برخوردار نبوده و صرفاً به روش معمولي توليد ومونتاژ بر مي گردند.لازم به يادآوري است كه چراغ جلو پژو 206 مبناي محاسبات فني – مالي و اقتصادي طرح بوده است.تشريح فرآيند توليدجهت تشريح فرآيند توليد. جداول روند توليد قطعه همراه با زمانهايي درجه گرديده اند كه اين زمنها تماماً بر مبناي اصول تجربي كار با دستگاهها و مهارت كارگر معمولي محاسبه و ذكر شده اند.زمانبندي صرفاً به معناي پي بردن به حدود زمان ساخت قطعه مي باشد و اين زمان در محاسبه تعداد ماشين آلات بر مبناي ظرفيت اسمي كارخانه توليدي بسيار مهم است.در دنباله مطالب، شناسنامه عمليات به همراه تشريح روند ساخت هر قطعه و ماشين آلات درج مي گردد در هر مورد وزن، ابعاد، جنس و مرحله ساخت به تفكيك درج شده است.تشريح فرآيند به منزله تشريح يكايك عمليات انجام گرفته بر روي مواد اوليه تا حصول محصول نهايي شامل عمليات ذيل مي باشد:برش كاري (براي توليد كاسه چراغ، نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه)پرس كاري (براي توليد كاسه چراغ ، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه)لبه كاري (در توليد كاسه چراغ)لعاب (لاك) زني ( در توليد كاسه چراغ) و پخت لعابرسوب دهي با آلومينيوم ( در توليد كاسه چراغ)چربي زدائي (در توليد كاسه چراغ1-7- چسب زني (جهت اتصال شيشه و كاسه چراغ به قاب نگهدارنده)2-7- نقطه جوش (جهت اتصال قطعات چراغ به بدنه با قاب نگهدارنده)3-7-مونتاژ نهايي (با استفاده از پيچ تنظيم و واشر) برش كاريفرآيند توليد چراغ خودرو از برش ورق هاي كششي ( به ضخامت 8/0 ميليمتر) آغاز مي شود. عمل برش كاري با استفاده از قيچي هاي مخصوص صورت مي گيرد كه در ذيل توضيحات تكميلي ارائه شده است.1-طرح و ساختمان قيچي هاي گيوتيني:قيچي گيوتيني تقريباً هميشه در كنار پرس خم مورد لزوم است. قيچي هاي مدرن قادر به تهيه بلانكهائي با دقت زياد هستند. در اين بخش ويژگيهاي طرح يك قيچي استاندارد و عوامل موثردر انتخاب مناسبترين آنها براي يك كار شرح داده خواهد شد.ماشين قيچي امروزي يك دستگاه دقيقي است كه براي انجام كارهاي دقيق طراحي و ساخته شده است. برا يتامين اين شرايط سازندگان قيچي هاي مدرن براحتي مي توانند در صورتي كه به خوبي نگهداري شده باشند، دقت هايي در حدود 05/0 اينچ را داشته باشند.اينگونه دقتها را نمي توان ناشي از تنها يك يا چند عامل در طرح قيچي دانست، خريدار اين قيچي ها مي تواند در انتخاب ماشين خود به عوامل ذيل توجه داشته باشد:ساختمان آهني يا فولاديساختمان پيچ شده يا جوشكاري شدهقدرت مكانيكي يا هيدروليكيبا محرك بالايي يا با محرك پايينياز آنجائيكه با توجه به موارد فوق امكانات زيادي در قيچي وجود دارد، طبعاُ پيشنهاد انتخاب بهترين غيرممكن مي باشد.انتخاب قيچي به ماهيت نوع كار بستگي زيادي دارد و بايد به اين نكته توجه داشت كه قيچي براي توليد زياد و ياتوليدهاي كم متناوب مورد استفاده قرار ميگيرد. بنابراين باتوجه به نوع، كار انتخاب قيچي نيز تفاوت خواهد داشت.چنانچه از قيچي تنها براي گونيا كردن ورقهاي نازك استفاده شود، لزومي به خريد يك ماشين قيچي پرقدرت و مخصوص كارهاي زياد نيست. همچنين اگر از قيچي براي كارهاي با مقطعه ضخامت گوناگون استفاده شود، بايد يك قيچي پرقدرت و با استحكام زياد انتخاب گردد.2-جنس و ساختمان يك قيچيسازندگان بزرگ و اصلي قيچي ها سه مسئله را در طرح ساختماني اين وسائل در نظر گرفته اند:1-قيچي ها بايد از ورقهاي فولادي غلتك كاري شده ساخته شده باشند.2-پس از ماشين كاري شدن ورقهاي فولادي، آنها به كمك پيچ و مهره سوار مي شوند.3-ساختمان يي ها مي تواند از نوع فولاد جوشكاري شده يا بدنه ريخته شده باشد.خصوصيات هاي اصطحكاكي چدن، تنش كششي و مقاومت برشي فولاد. نمونه هايي از دو عمل اصلي هستند كه سازندگان براي معرفي و كاربرد وسايل خود مورد توجه قرار داده و ارائه مي نمايند. استفاده از هريك از روشهاي ساخت اعم از ريخته شده، جوشكاري شده و يا مخلوطي از اين دو براي ساختمان قيچي ها مناسب است به شرط آنكه از اين جنس ها و از ساختمان پيشنهاد شده و به شكل صحيح استفاده شود.جنس قيچي در وقت عمل آن عامل مهمي نيست و اين مشروط به آن است كه طرح ساختمان قيچي طراحي با ثبات بشد. بايستي به خاطر داشت كه اكثر بار وارد به يك قيچي، يك بار انحرافي يا متحرك است و تنش هاي پيچش و تنشهاي افقي و عمودي در حين برش به وجود مي آيد براي تضمين برش دقيق،قسمت سر و بستر قيچي بايستي استحكان كافي داشته باشد تا در برابر انحراف عمودي و همچنين پيچش ناشي از تنش هاي پيچش از خود مقاومت نشان دهند. استحكام از ديد ماشين هاي قيچي بيشتر تابعي از طرح ساختماني آن است تا جنس قيچي، همچنين سطوح يا طاقانها و راهنمائيكه ضربه زن قيچي را هدايت مي كند. وزنه هاي متعادل كننده نيز از عواملي هستند كه بايستي قادر باشند تا ضربات بزرگ ناشي از لحظه برش را تا حدي جذب نمايند و اين امر در كارهاي توليدي زياد اهميت خاص دارد.وظيفه ديگر وزنه متعادل كننده خنثي كردن وزنه ضربه زن و حذف حالت شناوري آن با نگهداشتن ضربه زن در محل راهنماها است.متعادل كننده هاي فنري معمولاً در قيچي ها به صورت متداول مورد استفاده قرار ميگيرند همچنين ممكن است از متعادل كننده هاي هوائي نيز به خصوص در قيچي هاي بزرگ استفاده كنند.موتور قيچي بايد قدرتي خيلي بيشتر از مقدار لازم داشته باشد. در كارهاي مداوم و سرعت هاي نسبتاً بالا زمان كوتاهي براي ذخيره انرژي بوسيله چرخ طيار وجود دارد و اين امر فشار زيادي به موتور وارد نمي سازد. در صورت كوچكي موتور قيچي اين وسيله مفيد نيست.كلاج قيچي، چه از نوع مكانيكي يا از نوع اصطحكاكي هوائي بايد وسيله اي قابل اعنماد باشد. از نظر ايمني، كلاجيها در قيچي مسئله مهمي هستند. زيرا عمليات اتفاقي در ماشين هاي قيچي را نمي توان قابل تحمل دانست. كلاچ بايستي تا حد امكان احتياج به مراقبت نداشته باشد. خريد قيچي هاي ارزان باتوجه به كار آنها عملي اقتصادي نيست زيرا يك قيچي با كيفيت خوب در دراز مدت جبران هزينه هاي بالاي اوليه را خواهد كرد.قيچي هاي خوب قادرند با دقت زيادي كار انجام دهند، بطوريكه به عمليات ثانويه احتياج نخواهد بود. اين قيچي ها قادرند كار را به دقت انجام داده و دقت خود را در شرايط تويد بدون نياز به تنظيم هاي مداوم حفظ نمايند.قيچي هاي گران قيمت، معمولاً مجهز به مكانيسم تنظيم سرعت مي باشند و از آنها مي توان در سرعتهاي پيشنهادي عملاً و بدون هيچ توقفي، به صورت پيوسته استفاده كرد. اين سرعتها و عوامل فني، طبعاً قيمت اوليه نسبتاً گران آنها را به خوبي خنثي خواهند كرد. لازم به ذكر است كه كيفيت جنسي كه بريده مي شود بر دقت برش وكيفيت لبه بريده شده تاثير زيادي دارد. بهترين قيچي ها نيز قادر به خنثي كردن نقائص مربوط به كيفيت ورق نخواهند بود.3) مقايسه قيچي هيدروليكي و مكانيكي:با يكسان بودن عوامل ديگر، مي توان گفت قيچي مكانيكي از قيچي هيدروليكي سريعتر است. قيچي هاي هيدروليكي معمولاً براي كارهاي سنگين يعني برش ورقهاي ضخيم بكار مي روند، هرچند امروزه قيچي هاي هيدروليكي براي كارهاي سبك تر را نيز مي توان يافت. امتياز مهم قيچي هاي هيدروليكي امكان تنظيم زاويه برش آنها است. با افزايش زاويه تيغه مي توان ورقهاي ضخيم تر را بريده و ظرفيت قيچي را گسترش داد.اكثر قيچي هاي هيدروليك، اين امتياز را دارند كه اضافه بار شدن قيچي معمولاُ موجب آسيب به اسكلت آنها نمي شود. انتخاب بين قيچي هاي هيدروليكي و مكانيكي به ماهيت كار بستگي شديدي دارد و در اكثر موارد اين انتخاب را مي توان به وضوح انجام داد.اكثر قيچي ها از ساختمان محرك فوقاني استفاده مي كنند، بدين معني كه محور محرك، دنده ها، چرخ طيار و موتور در بالاي يك گلوئي قرار دارند كه در پهلوي تنه قيچي هاست. امتياز مهم اين ساختمان در آن است كه مي توان ورقهاي طولاني تري نسبت به عرض قيچي را بريد. البته ورق از فاطه بين دو قسمت پرس عبور مي كند. قيچي ها با محرك زيرين جمع و جورتر بوده و ديد بهتري را درهنگام كار فراهم مي سازند. براي كارهاي مستقيم و يا قرار دادن قيچي در شرايط توليد اين مزيت بسيار مهم است.دستگاهها و تجهيزات خط توليدبه كارگيري ماشين آلات و دستگاههاي مناسب از اساسي ترين اركان طراحي واحدهاي صنعتي مي باشد، چرا كه انتخاب ماشين آلات مناسب مي تواند در بهبود كيفيت محصول و بهينه سازي سرمايه گذاري نقش موثري داشته باشد. در اين بخش به نيازهاي فني طرح كه تشريح گرديد، ماشين آلات مناسب انتخاب خواهد شد. همچنين باتوجه به توانائيهاي صنعتي كارخانجات ماشين سازي كشور، در مورد تامين ماشين آلات از داخل يا خارج كشور تصميم گيري مي شود. پس از معرفي و انتخاب ماشين آلات باتوجه به ظرفيت توليد طرح و همچنين ظرفيت هر دستگاه تعداد ماشين آلات مورد نياز محاسبه خواهد شد.در خاتمه نيز براساس تعداد ماشين آلات و چگونگي جريان توليد، طرح استقرار ماشين آلات ارائه مي گردد و نقشه جريان مواد روي آن نمايش داده مي شود.لازم به ذكر است كه در اين برآورد ابزار آلات و قيد و بستها يمورد نياز كه داراي قيمت پاييني هستند، مورد بررسي قرار نمي گيرند و در بخش محاسبات مالي 5% ارزش ماشين آلات اصلي به اين موارد اختصاص مي يابد.

طرح توجیهی


پروژه کار آفرینی


کار آفرینی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تورم

پاورپوینت معماری منظر

دانلود مقاله آقا محمد خان قاجار

پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن

تشخیص و درمان اضطراب 13 اسلاید فایل zip

بک دراپ نوزاد هری پاتر -کد 4592

پاورپوینت پدافندغیرعامل-120 اسلاید

بک دراپ نوزاد سبد و گل رز -کد 3167

کتاب آموزش نرم افزار Multimedia Builder

بک دراپ نوزاد سبد و گل رز -کد 3167