دانلود فایل


پرسش نامه مدیریت بحران و سنجش میزان آسیب پذیری - دانلود فایلدانلود فایل پرسش نامه مدیریت بحران و سنجش میزان آسیب پذیری

دانلود فایل پرسش نامه مدیریت بحران و سنجش میزان آسیب پذیری پرسش نامه مدیریت بحران در فرمت وردword و در 7 صفحه تنظیم و تکمیل گردیده است.در این فایل 3 پرسش نامه جداگانه طراحی و تدوین شده است.پرسش نامه اول: پرسش نامه اول بیشتر مقاوت ساختمان ها رو در زمینه آسیب پذیری کاربری های ساختمانی مورد بررسی قرار می دهد. این پرسش نامه دارای 7 معیار از جمله، آموزش و آگاهی، امکانات امداد و نجات، آسیب پذیری پیکره ساختمان، آسیب پذیری از نظر تراکم مسکونی، آسیب پذیری از نظر دسترسی به ساختمان، وضعیت سقف مسکن، آسیب پذیری مشخصات فنی و نوع مصالح و.... می باشد. همچنین این پرسش نامه دارای 34 سوال و گویه می باشد.پرسش نامه دوم: این پرسش نامه به صورت بررسی نقاط قوت، ضعف و فرصت و تهدید محدوده مورد مطالعه می باشد. این پرسش نامه دارای 40 سوال می باشد و به صورت طیف لیکرت طبقه بندی شده اند.پرسش نامه سوم؛ پرسش نامه سوم تمام نقاط حساس و مهم مرکز مورد مطالعه را در برابر خطر بحران مورد بررسی قرار داده است. این پرسش نامه بسیار جالب می باشد. این پرسش نامه 23 نقطه حساس و حیاتی مانند فرمانداری، شهرداری، ایستگا گاز و.... رو از نظر میزان آسیب پذیری مورد سنجش قرار می دهد. این پرسش نامه جامع ترین و کامل ترین و استاندارترین پرسش نامه در زمینه مدیریت بحران کاربری های شهری و میزان آسیب پذیری این کاربری ها در برابر بحران طبیعی و انسانی می باشد.

پرسش نامه مدیریت بحران و سنجش میزان آسیب پذیری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه