دانلود فایل


پاورپوینت ساختمان كربوهيدرات ها - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت ساختمان كربوهيدرات ها پاورپوینت

دانلود فایل پاورپوینت ساختمان كربوهيدرات ها پاورپوینت ساختمان كربوهيدرات هافرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلایدها : 70 اسلایدفهرست مطالب: منوساكاريدهاطبقه بندي منوساكاريدهاايزومري نوري در منوساكاريدهاواكنش آلدئيد با الكل و ايجاد همي استال و استالفرم حلقوي گلوكزاكسيداسيون منوساكاريدهااحياي منوساكاريدهااثر مواد قلياييخاصيت احياكنندگي منوساكاريدهاواكنش با فنيل هيدرازيناليگوساكاريدهاپيوند گليكوزيدي (اوزيدي)پلي ساكاريدهاهمو و هتروپلي ساكاريدهاگليكوژنسلولزاسيد هيالورونيككندروئيتين سولفاتپروتئوگلايكنهاموكوپليساكاريدوزساختمان ديواره سلولي برخي از باكتريهاپني سيلينساختمان چربي هاطبقه بندي چربيهاطبقه بندي چربيهااسيدهاي چرباسيد چرب سادهاسيد چرب مركبفسفوگليسريدهابخشی از اسلایدها :كربوهيدراتها تركيباتي هستند كه داراي گروه كربنيل و چندين گروه هيدروكسيل مي باشند.فرمول اكثر آنها به صورت Cx(H2O)y است.كربوهيدراتها چه از نظر ساختماني و چه از نظر ذخيره اي مهم هستند.كربوهيدراتها به گروه هاي زير تقسيم ميشوند :منوساكاريدهااليگوساكاريدهاپلي ساكاريدهامنوساكاريدهامنوساكاريدها ساده ترين قندها بوده و ميتوان آنها را به عنوان پلي هيدروكسي آلدئيد يا پلي هيدروكسي كتون (ستون) در نظر گرفت.منوساكاريدها را مي توان به آلدوزها و كتوزها (ستوزها) تقسيم نمود.منوساكاريدها را مي توان بر اساس تعداد اتمهاي كربن سازنده آنها طبقه بندي نمود.پلي ساكاريدهاپلي ساكاريدها كربوهيدرات هايي هستند كه داراي بيش از ده واحد منوساكاريدي مي باشند. اين تركيبات در سيستم هاي زيستي داراي نقش ذخيره اي و ساختماني هستند. پلي ساكاريدها را به دوگروه هموپلي ساكاريد و هتروپلي ساكاريد تقسيم مي كنند. همه پلي ساكاريدها غيراحياكننده هستند.طبقه بندي چربيهاتركيباتي با ساختمان بسيار متنوع در گروه چربيها قرار مي گيرند.اكثر اين تركيبات را توسط حلالهاي غيرقطبي مانند كلروفرم مي توان از بافت استخراج نمود.چربيها را به صور مختلف طبقه بندي مي كنند.اكثر چربيها در اثر آبكافت توليد اسيد چرب و الكل مي كنند.در اثر آبكافت قليايي چربيها الكل و صابون به وجود مي آيد.

پاورپوینت ساختمان کربوهیدرات ها


دانلود پاورپوینت ساختمان کربوهیدرات ها


پاورپوینت درباره ساختمان کربوهیدرات ها


ساختمان کربوهیدرات ها


تحقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حروف کوچک و بزرگ الفبا با طرح سیب

مکس داخلی پروژه 1

دانلود طرح درس - واحد کار جانوران

مکس داخلی پروژه 1

پاورپوینت معماری منظر

دانلود پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید

دانلود تحقیق با موضوع توابع

آلاچیق 3 بعدی 19

زیرآب زنی و راههای مقابله با آن

دانلود الگوهای برش تاپر - کد 1009 - طرحهای وکتور - آماده ی طراحی سریع - بدون کلمه یا عبارت